Projekti

Digitalna medicina / 01

Umetna inteligenca in ambulantno zdravljenje

Ordinacije Skupinske prakse s pogleodm v prihodnost namenjajo pomembna sredstva v razvoj umetne inteligence pri ambulantnem zdravljenju.

Pravo in medicina / 02

Pravni vidiki eZdravja

Uvajanje različnih evropskih, nacionalnih in insitucionalnih projektov eZdravja ter povezovanja zbrik zdravstvenih podatkov s seboj prinaša tudi pomembna pravna vprašanja.

Razvoj kadrov / 03

Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

V sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom izvajamo projekt, sofinanciran s sredstvi RS in EU.

Digitalna medicina / 03

Virtualna poliklinika

Izvajanje specialističnih storitev v ruralnem okolju z uporabo telemedicine in drugih digitalnih orodij (“virtualna poliklinika”).