O nas

V nekaj besedah

O nas

V Skupinski praksi smo paciente postavili v ospredje. Naše vrhunsko osebje jamči hiter in prijazen dostop ter visoko kakovost zdravstvenih storitev. Vsaka zasebna ordinacija na svoj način skrbi za zdravje pacientov. Vendar povezani v Skupinsko prakso zmoremo in štejemo več.
Za celovito storitev skrbimo zdravniki, sestre, pravniki, informatiki, ekonomisti in številni drugi vrhunski strokovnjaki in izkušeni praktiki.
Vrhunskost

Veliko vlagamo v stalni razvoj

Naši zdravniki, sestre, pravniki, ekonomisti in inženirji niso samo vrhunski strokovnjaki in izkušeni praktiki. So tudi del inovativnega razvojnega tima, ki skupaj z mednarodnimi poslovnimi in akademskimi partnerji skrbi za stalen razvoj znanja, storitev in tehnologije.
Dva svetova
Smo del javnega in zasebnega zdravstva hkrati. To je naša prednost.
Skupinska praksa d.o.o.

sedež:
Peričeva 31
1000 Ljubljana

skupne službe:
Radio cesta 5
1230 Domžale

telefon: 041 302 203
e-pošta: info@skupinskapraksa.si

matična številka: 6108253000
davčna številka: 90547284
Krizni center Skupinske prakse se aktivira v času epidemij in naravnih nesreč. Upravlja vse aktivnosti ordinacij članic Skupinske prakse ter koordinira nabavo opreme in materiala ter sodelovanje z državnimi in občinskimi službami.

Vodja kriznega centra: Gorazd Perenič
Namestnica vodje: Ameli Randelj
Skupinsko prakso upravlja upravni odbor, ki sprejema vse bistvene odločitve. Za kakovostno in učinkovito izvedbo odločitev sta odgovorna poslovna direktorica in strokovni direktor. Upravni odbor ima od 5 do 10 članov, ki so imenovani izmed predstavnikov pridruženih ordinacij. Pri imenovanju se upošteva kriterij regionalne zastopanosti, številčnosti ordinacij v določeni regiji in različnih specializacij.
Poslovna direktorica Skupinske prakse je Lucija Puc, univ.dipl.prav. Strokovni direktor Skupinske prakse je Primož Rus, dr.med.spec.
Pravice pacientov so pomemben del kakovostne, varne, dostopne in prijazne zdravstvene oskrbe.

Zato pri Skupinski praksi deluje glavni pooblaščenec za pacientove pravice, ki se mu vedno lahko pritožite glede vseh morebitnih kršitev ali zaprosite za njegovo varstvo.

Glavni pooblaščenec za pacientove pravice je prof.dr. Senko Pličanič.
V Skupinski praksi skrbno varujemo osebne podatke ter odločno branimo zasebnost pacientov in zaupen odnos med zdravnikom in pacientom.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Tanja Teršar, mag.zal.
Pravna pisarna Skupinske prakse skrbi za varstvo zakonitosti, etičnosti, neodvisnosti, finančne stabilnosti in ugleda zasebnih ordinacij.

Glavni pravni svetovalec: Gorazd Perenič, univ.dipl.prav.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Tanja Teršar, mag.zal.

Pooblaščenka za skladnost poslovanja: Manca Lazarević, dipl.upr.
Finančni in kadrovski center Skupinske prakse izvaja računovodske naloge, finančno načrtovanje, obračun zdravstvenih storitev za obvezno in prostovoljno zavarovanje in statistično poročanje nacionalnim institucijam ter skupne naloge kariernega in osebnega razvoja vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev v ordinacijah Skupinske prakse.

Glavna finančnica: Ameli Randelj.

Vodja obračuna in statistike: Anja Bricelj, dipl.inž.
Center za komuniciranje Skupinske prakse skrbi za strokovno, celovito in sodobno promocijo zdravja, zdravega načina življenja ter zasebnih ordinacij.

Pooblaščenec za odnose z javnostmi: Gorazd Perenič, univ.dipl.prav.

Vodja preventive: Anja Bricelj, dipl.inž.
IT center upravlja projekt DDM, enotne spletne strani zasbenih ordinacij ter zagotavlja informacijsko varnost in IT podporo zasebnim ordinacijam.

Vodja IT centra: Matej Mihevc.