FORGOT YOUR DETAILS?

O SKUPINSKI PRAKSI

Zdravstvo obstaja zaradi pacientov

V Skupinski praksi smo paciente postavili v ospredje. Naše vrhunsko osebje jamči hiter in prijazen dostop ter visoko kakovost zdravstvenih storitev.

Ne podpiramo zastarele organizacije javnega zdravstva, ki povzroča čakalne dobe, nezadovoljstvo in korupcijo.

Vsaka zasebna ordinacija na svoj način skrbi za zdravje pacientov. Vendar povezani v Skupinsko prakso zmoremo in štejemo več.

Za celovito storitev skrbimo zdravniki, sestre, pravniki, informatiki, ekonomisti in številni drugi vrhunski strokovnjaki in izkušeni praktiki.

V Skupinski praksi delujemo skupaj za zagotavljanje kakovosti, prijaznosti, učinkovitosti in preglednosti v korist pacientov ter zdravnikov in zdravstvenega osebja.

Odločno podpiramo zasebne ordinacije v njihovi skrbi za paciente

V Skupinski praksi delujemo skupaj za zagotavljanje kakovosti, prijaznosti, učinkovitosti in preglednosti v korist pacientov ter zdravnikov in zdravstvenega osebja. Za doseganje teh ciljev je pomembno uspešno sodelovanje z različnimi partnerji.

SOLIDARNOST

Dostopnost zdravstva in solidarnost plačevanja jamči javno zdravstveno zavarovanje in ne javni zavodi.

KAKOVOST

Kljub slabi organizaciji slovenskega javnega zdravstva zagotavljamo visoko kakovost zdravljenja.

VARNOST

Skrbno varujemo zdravje pacientov in njihovo zasebnost.

PRIJAZNOST

Pri nas so pacienti naši soljudje in ne zgolj številke.

NAŠE ORDINACIJE

•      DRUŽINSKA MEDICINA
•      GINEKOLOGIJA
•      PSIHIATRIJA
•      PEDOPSIHIATRIJA
•      KARDIOLOGIJA
•     PLASTIČNA KIRURGIJA
•     ULTRAZVOČNA DIGANOSTIKA

•       GORENJSKA
•       OSREDNJA SLOVENIJA
•       PRIMORSKA
•       KOROŠKA
•       ŠTAJERSKA
•       POMURJE

V naših ordinacijah vemo, da pacienti potrebujejo celovito oskrbo. Zato skrbimo za kakovost, varnost in tudi prijaznost do pacientov. Obiščite nas in občutite razliko!

KDO SMO

Skupinska praksa d.o.o.
Peričeva 31
1000 Ljubljana

telefon: 041 302 203
e-pošta: info@skupinskapraksa.si

matična številka: 6108253000
davčna številka: 90547284.

Vodstvo Skupinske prakse.

Skupinsko prakso upravlja upravni odbor, ki sprejema vse bistvene odločitve. Za kakovostno in učinkovito izvedbo odločitev sta odgovorna poslovna direktorica in strokovni direktor.

Upravni odbor ima od 5 do 20 članov, ki so imenovani izmed predstavnikov pridruženih ordinacij. Pri imenovanju se upošteva kriterij regionalne zastopanosti, številčnosti ordinacij v določeni regiji in različnih specializacij.

Poslovna direktorica Skupinske prakse je Lucija Puc, univ.dipl.prav.
Strokovni direktor Skupinske prakse je prim. Dean Klančič, dr.med.spec.

Varstvo pravic pacientov

Pravice pacientov so pomemben del kakovostne, varne, dostopne in prijazne zdravstvene oskrbe.

Zato pri Skupinski praksi deluje glavni pooblaščenec za pacientove pravice, ki se mu vedno lahko pritožite glede vseh morebitnih kršitev ali zaprosite za njegovo varstvo.

Izvedite več...

Pravna pisarna

Pravna pisarna Skupinske prakse skrbi za varstvo zakonitosti, etičnosti, neodvisnosti, finančne stabilnosti in ugleda zasebnih ordinacij.

Glavni pravni svetovalec: Gorazd Perenič, univ.dipl.prav.

Pooblaščenka za varstvo podatkov in skladnost poslovanja: Manca Lazarević, dipl.upr.

Finančni center

Finančni center Skupinske prakse izvaja računovodske naloge, finančno načrtovanje, obračun zdravstvenih storitev za obvezno in prostovoljno zavarovanje in statistično poročanje nacionalnim institucijam ter skupne naloge kariernega in osebnega razvoja vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev v ordinacijah Skupinske prakse.

Glavna finančnica: Ameli Randelj.

Vodja obračuna in statistike: Manca Lazarević, dipl.upr.

Center za komuniciranje

Center za komuniciranje Skupinske prakse skrbi za strokovno, celovito in sodobno promocijo zdravja, zdravega načina življenja ter zasebnih ordinacij.

IT center

IT center upravlja projekt DDM, enotne spletne strani zasbenih ordinacij ter zagotavlja informacijsko varnost in IT podporo zasebnim ordinacijam.

PRAVICE PACIENTOV

Potrebujemo pomoč, skrbi nas, radi bi bili spet zdravi. Zato od svojega zdravnika in vseh ostalih nepogrešljivih zdravstvenih sodelavcev pričakujemo veliko. Pričakujemo ne samo njihovo strokovno pomoč, temveč tudi človeško vljudnost, naklonjenost in obzirnost. Predvsem pa se nam zdijo naši problemi zelo pomembni. Ker so marsikatera od teh pričakovanj upravičena, jih je pravo prelilo v naše, v zakonu utemeljene, pravice pacientov.

Vedno nove objave v zvezi z
medicino, zdravjem, predpisi .

Preberi več +30 aprila 2017 By admin in Nasveti pacientom

Cepite se proti klopom

V naravi je vse več klopov, ki prenašajo težko ozdravljive bolezni, klopni meningoencefalitis (KME). Zdravila za zdravljenje tega težkega obolenja žal še ni. Zato je cepljenje edina učinkovita zaščita.
Preberi več +25 aprila 2017 By admin in Davki in finance

Izdajanje računov za zdravstvene storitve

Finančna uprava je objavila nenavadno mnenje o izdajanju računov za zdravstvene storitve. Naročnik naj bi bil vedno pacient, tudi če gre za storitve v breme ZZZS ali prostovoljnega zavarovanja.
Preberi več +05 aprila 2017 By admin in Nasveti ordinacijam, Nasveti pacientom, Varstvo podatkov

eZdravje ogroža zasebnost paceintov

Projekt eZdravje ob nekaterih prednostih prinaša tudi izjemno nevarnost za zasebnost pacientov. V zbirke podatkov na nacionalni ravni se sporočajo velikanske količine podatkov. Zasebnost pacientov je ogrožena.
TOP